Schuldregeling

U heeft schulden, maar niet genoeg inkomen om uw betalingsverplichtingen na te komen. Een schuldregeling zonder tussenkomst van de rechter kan dan een oplossing zijn.

Voor de schuldregeling bemiddelt de gemeente namens u rechtstreeks met de schuldeisers. De gemeente berekent eerst hoeveel procent van de schuld u in 36 maanden kunt aflossen.

Daarna vraagt de gemeente aan iedere schuldeiser om het bedrag dat u aan hen kunt betalen te accepteren. Dit kan een deel van de schuld zijn, maar ook het hele bedrag.

Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het aanbod, want anders is er geen schuldregeling. Is iedereen akkoord? Dan hoeft u alles wat eventueel overblijft van de schuld na 36 maanden niet meer te betalen.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer zelf uw financiën beheert.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U geeft de gemeente alle bewijsstukken die nodig zijn om uw situatie te beoordelen.
  • U heeft een inkomen.

Kosten

€ 6,- per maand.

Bijzonderheden

Schulden bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijven ook na 36 maanden geldig. Deze moet u dus wel betalen.

Aanvraag

De schuldregeling is onderdeel van uw aanvraag voor schulddienstverlening.

Meer informatie

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening