Kinderen laten meedoen

De gemeente Heerde wil met het Kindpakket gezinnen ondersteunen, zodat meedoen voor alle kinderen mogelijk is.

In Nederland, en ook in Heerde, kunnen niet alle kinderen meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn, zoals meedoen met voetbal, een schoolreisje of een verjaardag vieren. Dit komt bijvoorbeeld door het lage inkomen van ouders. Voor deze kinderen is er Kindpakket.

Wat is een Kindpakket?

Het Kindpakket bevat een aantal regelingen die kinderen in armoede ondersteunen, denk hierbij aan:

  • Schoolspullen;
  • Sporten (lidmaatschappen);
  • Deelnemen aan culturele activiteiten;
  • Zwemlessen;
  • Kleding voor sport;
  • Schoolreis of een excursie;
  • Kinderen met taalachterstand krijgen voor- en vroegschoolse educatie.

In welke situatie kunt u een Kindpakket aanvragen?

  • Uw kind is nog geen 18 jaar:
  • Uw (gezamenlijk) inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

Hoe kunt u het Kindpakket aanvragen?

Doe een aanvraag via onderstaande website.

www.samenvoorallekinderen.nl

Een aanvraag voor een Kindpakket kunt u gratis doen.

De aanvraag komt terecht bij Stichting Leergeld Noord-Veluwe, die de aanvraag gaat beoordelen en toe- of afwijzen. Vergoedingen worden altijd in natura verstrekt en nooit in geld.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op via www.leergeldnoordveluwe.nl.