Ioaz-uitkering

De Ioaz-uitkering is een periodieke uitkering voor levensonderhoud voor oudere gewezen zelfstandigen.

De wet is bedoeld voor de oudere gewezen zelfstandige die zijn bedrijf of beroep moet stoppen omdat de inkomsten te laag zijn.

U bent een zelfstandige als u minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt of een zelfstandig beroep uitoefent. Als u samen met uw partner in het bedrijf werkt, geldt voor u als zelfstandige een minimum van 875 uur en voor uw partner een minimum van 525 uur.

Als u na het indienen van uw aanvraag toestemming heeft gekregen om met uw bedrijf of beroep te stoppen, heeft u daar anderhalf jaar de tijd voor. De ingangsdatum van de Ioaz-uitkering is in principe de datum waarop u uw bedrijf of beroep beëindigt.

Voorwaarden

  • U bent een zelfstandige van 55 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw bedrijf of beroep is in Nederland gevestigd.
  • Uw inkomsten, samen met eventuele andere inkomsten van u en uw partner, waren de laatste drie boekjaren gemiddeld lager dan € 23.124,- bruto per jaar. Bovendien verwacht u dat uw inkomen ook de komende jaren lager zal blijven dan € 23.872,-.
  • U heeft de drie jaar direct vóór de aanvraagdatum rechtmatig als zelfstandige gewerkt en in de zeven jaar daarvoor als zelfstandige of in loondienst gewerkt.
  • U heeft zich vóór uw aanvraag voldoende ingezet om in uw eigen onderhoud te voorzien.
  • Uw overige inkomsten en die van uw eventuele partner zijn niet hoger dan het bedrag van de Ioaz-uitkering.

Kosten

Een Ioaz-aanvraag indienen is gratis.

Bijzonderheden

Het is belangrijk dat u een Ioaz-uitkering aanvraagt vóórdat u met uw zelfstandig beroep of eigen bedrijf stopt. U moet dus een Ioaz-uitkering aanvragen op het moment dat er nog voldoende andere inkomsten zijn. Als deze inkomsten wegvallen na het stoppen van uw bedrijf, kunt u geen Ioaz-uitkering meer aanvragen.

Aanvraag

De gemeente Heerde heeft de uitvoering van de Ioaz uitbesteed aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen (Rbz). U moet uw Ioaz-aanvraag daarom indienen bij het Rbz.

Ga naar rbzzwolle.nl

Het Rbz is een onderdeel van de gemeente Zwolle.

Meer informatie