Ioaw-uitkering

Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan kunt u in sommige gevallen een uitkering voor levensonderhoud krijgen.

Dit is een uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).

De uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau als u na een WW- of WGA-uitkering niet genoeg financiële middelen meer heeft.

Voorwaarden

  • U bent geboren vóór 1 januari 1965.
  • U woont rechtmatig in Nederland en staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U heeft te weinig inkomen om van te leven. Hiervoor telt het inkomen van uw partner ook mee, maar van uw kinderen niet.

Daarnaast voldoet u aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd. U kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e jaar recht gekregen op een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt, omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent minder dan 80% arbeidsongeschikt en u had op 28 december 2005 een Ioaw-uitkering.

Kosten

De uitkeringsaanvraag is gratis.

Bijzonderheden

Inkomsten van u en uw eventuele partner worden verrekend met de uitkering.

Aanvraag

U vraagt een Ioaw-uitkering digitaal aan bij het UWV.

Ga naar werk.nl

Procedure

Na uw aanvraag ontvangt u een oproep van de gemeente voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijkt de gemeente samen met u naar manieren om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Als het mogelijk is, moet u hiervan gebruik maken.

Kunt u (nog) niet werken en heeft u daarom niet genoeg geld om van te leven? Dan gaat de gemeente verder met de uitkeringsaanvraag. Hiervoor maakt u een nieuwe afspraak met een inkomensconsulent.

De gespreksvoerder Werk begeleidt u bij het vinden van betaald werk.

Meer informatie