Voorschot bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft u vanaf 4 weken na uw aanvraag recht op een voorschot.

Bij de aanvraag van uw bijstandsuitkering moet u dan wel alle noodzakelijke gegevens aan ons hebben doorgegeven.

Een voorschot moet u terugbetalen. Meestal verrekenen wij het voorschot met uw eerste bijstandsuitkering.

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op bijstand.