Bijstandsuitkering

Als u geen inkomen of vermogen heeft om de noodzakelijke kosten te betalen, kunt u een uitkering voor levensonderhoud (bijstand) aanvragen.

Dit is een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Het is een tijdelijk inkomen en u moet zo snel mogelijk weer zelf een inkomen hebben.

Als het nodig is, krijgt u hulp bij het vinden van betaald werk. Dit heet re-integratie.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Let op: bent u jonger dan 27 jaar? Ga dan naar Bijstand voor jongeren.
  • U woont rechtmatig in Nederland en staat als inwoner ingeschreven in de gemeente Heerde.
  • U heeft een verblijfsstatus waarmee u een bijstandsuitkering kunt aanvragen (indien van toepassing).
  • Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger zijn dan bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet.
  • U zit niet in de gevangenis.
  • U kunt geen andere uitkering of andere middelen krijgen.

Kosten

Een bijstandsuitkering aanvragen is gratis.

Aanvraag

Een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering) vraagt u digitaal aan bij het UWV.

Ga naar werk.nl

Procedure

Na uw digitale melding ontvangt u een oproep van de gemeente voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijkt de gemeente samen met u naar manieren om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Als het mogelijk is, moet u hiervan gebruik maken.

Kunt u (nog) niet werken en heeft u daarom niet genoeg geld om van te leven? Dan gaat de gemeente verder met de uitkeringsaanvraag. Hiervoor maakt u een nieuwe afspraak met een inkomensconsulent, die daarna uw aanvraag afhandelt.

De gespreksvoerder Werk begeleidt u bij uw activiteiten voor het vinden van betaald werk.

Heeft u een bijstandsuitkering en ontvangt u een gift?

Dan mag u vanaf 2022 de gift houden. Er zijn wel voorwaarden. Zo moet de gift een geldbedrag zijn dat u vrij kunt besteden. In totaal mag dit niet meer zijn dan € 1.200,- per jaar. Ook moet u de gift opgeven aan de gemeente. 

Meer informatie vindt u in de beleidsregel ‘Giften schadevergoedingen en geldleningen voor levensonderhoud – Participatiewet’. 

Of bent u op zoek naar?