Bijstand voor zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u in financiële problemen komen die het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 biedt dan uitkomst.

De uitkering volgens het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) is een periodieke aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Daarbij telt een andere uitkering ook mee als inkomen. De Bbz 2004-uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.

In sommige gevallen kunt een bedrijfskapitaal krijgen. Het hangt mede van uw vermogen af of dit een lening of een gift is. Met het bedrijfskapitaal kunt u investeren in uw bedrijf.

Voorwaarden

Voor elk type ondernemer gelden andere voorwaarden:

Kosten

Een Bbz 2004-aanvraag indienen is gratis.

Let op: een periodieke Bbz 2004-uitkering voor levensonderhoud krijgt u als renteloze lening. U moet deze lening terugbetalen als u dat financieel kunt.

Een rentedragende lening voor een bedrijfskapitaal moet u altijd terugbetalen.

Aanvraag

De gemeente heeft de uitvoering van de Bbz 2004 uitbesteed aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen (Rbz). U moet uw uitkeringsaanvraag daarom indienen bij het Rbz.

Ga naar rbzzwolle.nl

Het Rbz is een onderdeel van de gemeente Zwolle.

Meer informatie