Bijstand voor jongeren

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan heeft u pas recht op een bijstandsuitkering als u heeft gezocht naar werk of een (vervolg)opleiding.

Voor jongeren tot 27 jaar geldt een scholingsverplichting. Dit betekent dat u terug naar school moet als u nog studiefinanciering of een studentenlening kunt aanvragen.

Bij uw melding voor een bijstandsuitkering kunt u niet direct een aanvraag indienen. U moet namelijk eerst vier weken lang intensief op zoek naar werk of de mogelijkheden van het starten van een (vervolg)opleiding. U moet zich hiervoor inspannen. Ook moet u met bewijsstukken kunnen laten zien van wat u heeft gedaan in de zoekperiode.

Lukt het toch niet om werk te vinden of met een (vervolg)opleiding te beginnen? Dan kunt u onder de volgende voorwaarden een bijstandsuitkering aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent minimaal 18 jaar, maar nog geen 27 jaar.
 • U woont rechtmatig in Nederland en staat ingeschreven in de gemeente Heerde.
 • U heeft een verblijfsstatus waarmee u een bijstandsuitkering kunt aanvragen (indien van toepassing).
 • Het inkomen van u en/of uw eventuele partner is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u van toepassing is.
 • U heeft geen vermogen hoger dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U ontvangt geen studiefinanciering.
 • U staat ingeschreven als werkzoekende op www.werk.nl.

Kosten

Een bijstandsuitkering aanvragen is gratis.

Aanvraag

Normaal geldt er voor jongeren tot 27 jaar een zoekperiode van 4 weken voordat er een aanvraag voor een bijstandsuitkering (Participatiewet) kan worden gedaan. In verband met de coronacrisis vervalt deze zoekperiode.

De tijdelijke procedure is:

 1. U begint uw aanvraag voor de bijstandsuitkering via www.werk.nl. De aanvraag wordt eerst als melding geregistreerd, maar vanwege uw leeftijd kunt u nog niet verder met de aanvraag.
 2. In verband met de coronacrisis vervalt mogelijk uw zoekperiode. U kunt direct contact opnemen met de gemeente Heerde, via (0578) 69 94 94 of gemeente@heerde.nl, voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.
 3. De inkomensconsulent van de gemeente Heerde geeft u dan meer informatie over de verdere procedure.

Meer informatie