Bijstand en wijzigingen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te melden als er iets wijzigt in uw situatie. Het gaat om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw (recht op) uitkering of arbeidsinschakeling.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • U heeft inkomsten uit werk of een andere uitkering ontvangen;
 • U ontvangt alimentatie;
 • Uw boedelscheiding is rond en u heeft een bedrag ontvangen;
 • U heeft een erfenis ontvangen;
 • U bent getrouwd/gaan samenwonen;
 • Er is een kind geboren;
 • U bent verhuisd;
 • Er is iemand bij u in komen wonen.

Bewijsstukken

Als u een wijziging doorgeeft, lever dan ook bewijsstukken in van de wijziging. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een kopie van uw arbeidscontract en loonstroken;
 • Een kopie van een echtscheidingsconvenant;
 • Een kopie van het afschrift van de notaris over de erfenis;
 • Een kopie van uw huurcontract.

Bij gewijzigde inkomsten moet u het formulier vóór de 27e van de maand inleveren, bij andere wijzigingen zo spoedig mogelijk. Als het formulier te laat bij ons binnen is, ontvangt u mogelijk teveel uitkering en riskeert u een boete.

Inkomsten

Heeft u inkomsten uit werk of een andere uitkering? Stuur dan een specificatie mee met het mutatieformulier. Heeft u nog geen loonstrookje ontvangen? Vul dan het aantal gewerkte uren in op het formulier. De uitkeringsadministratie berekent dan hoe hoog uw recht op uitkering is. Ook als u elke maand dezelfde inkomsten uit werk of uitkering heeft, moet u het mutatieformulier inleveren.

Voor andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld alimentatie of heffingskortingen hoeft u niet maandelijks een formulier in te leveren. Dit hoeft u alleen te doen wanneer het bedrag dat u heeft ontvangen is gewijzigd.

Wijziging doorgeven

U kunt een wijziging online doorgeven.

Wijziging bijstand doorgeven U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op: geeft u ook een wijziging door voor uw partner? Dan moet hij/zij tijdens deze aanvraag ook inloggen met de eigen DigiD-inlogcode. De aanvraag wordt dan door u verstuurd, maar geldt voor u allebei.

Wilt u de wijziging niet online doorgeven? Dan kunt u formulier Wijziging bijstand doorgeven (pdf, 172Kb) downloaden, printen, invullen en opsturen.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar:

Uitkeringsadministratie H2O
Antwoordnummer 53
8070 VS Oldebroek

Gerelateerde informatie