Bijstand en vakantie

Als u een bijstandsuitkering heeft, mag u een aantal weken per jaar op vakantie of naar het buitenland om een andere reden. U moet dit melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor inwonende gezinsleden.

Voorwaarden

 • U moet uw vakantie uiterlijk 4 weken van tevoren melden;
 • U mag in totaal 4 weken (28 dagen) per jaar op vakantie;
 • Hoe lang u naar het buitenland mag hangt af van uw leeftijd 
  • bent u jonger dan 65 jaar, dan mag u maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland. Deze vier weken mogen niet aansluiten op de vier weken in het volgende kalenderjaar. U mag dus niet in december vier weken weggaan en aansluitend in januari nog eens vier weken weg. 
  • bent u 65 jaar of ouder en heeft u bijstand als aanvulling op de AOW? U mag dan maximaal 13 weken ( 91 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland.
 • U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar;
 • U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek;
 • Wordt u ziek tijdens uw vakantie
  • in Nederland? U moet dit zelf melden bij de gemeente. Meestal wordt uw uitkering dan niet beëindigd.
  • in het buitenland? Dan wordt uw uitkering na vier weken beëindigd. Bij terugkeer in Nederland moet u een verklaring van een arts overleggen. Hieruit moet blijken dat u niet in staat was om eerder terug te reizen naar Nederland. U ontvangt geen uitkering over de periode dat u langer weg was dan vier weken. Wel kunt u door een verklaring van een arts mogelijk een maatregel op uw uitkering voorkomen. Heeft u toestemming gekregen om 13 weken op vakantie te gaan, dan wordt uw uitkering uiteraard beëindigd na 13 weken: 
 • Volgt u een re-integratietraject? Overleg u dan ruim op tijd met het re-integratiebedrijf wanneer u op vakantie wilt. Als het re-integratiebedrijf akkoord is met uw vakantie, doet u uw melding.

Aanvraag

U kunt uw melding online doen.

Verblijf buiten de gemeente melden  U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op: heeft u een partner? Dan moet hij/zij tijdens deze aanvraag ook inloggen met de eigen DigiD-inlogcode. De melding wordt dan door u verstuurd, maar geldt voor u allebei.

Wilt u de melding niet online doen? Dan kunt u formulier Verblijf buiten de gemeente melden (pdf, 200Kb) downloaden, printen, invullen en opsturen.

U kunt het formulier ook opvragen bij de gemeente. Het formulier wordt dan opgestuurd. Bekijk de contactgegevens.

Meer informatie