Werk en kinderen

Het is vaak een hele uitdaging om de opvoeding en zorg voor uw kind te combineren met werk of een studie. Soms gaat het een ten koste van het ander.

Maak daarom als ouders een goede onderlinge taakverdeling en maak tijd voor uzelf.

Goed plannen

Een baan geeft u de mogelijkheid om uzelf te ontwikkelen. U heeft daarmee sociale contacten met collega's en klanten en een inkomen.

Het combineren van werk en een gezin vraagt echter om een goede planning. U moet veel regelen en op elkaar afstemmen, zoals de werktijden, maar ook de kinderopvang en het huishouden.

Parttime of thuiswerken

Om werk en kinderen goed te kunnen combineren, gaan sommige ouders parttime werken. Soms is tijdelijk verlof een goede oplossing. Als uw werk het toelaat, is (af en toe) thuiswerken een optie.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. U kunt de kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag u kunt krijgen, hangt onder andere af van uw inkomen en leefsituatie.

Meer informatie