Jeugd- en opvoedhulp

Loopt u tegen problemen van uw kind aan en komt u er zelf niet uit, ook niet met behulp van uw netwerk? Neem dan contact op met Team Jeugd en Gezin.

In een gesprek brengt u als ouder samen met het team in kaart wat er aan de hand is. Op basis daarvan kunnen u en uw kind weer verder.

Is een voorziening via de gemeente nodig, bijvoorbeeld voor professionele ondersteuning? Dan wordt de noodzaak daarvoor vastgelegd in uw gezinsplan.

Pas wanneer uw kind geen gebruik kan maken van een andere, vrij toegankelijke voorziening, kan de gemeente op naam van uw kind een individuele voorziening toekennen. Het doel hiervan is om uw kind zo snel mogelijk weer zonder hulp te laten functioneren.

Voorwaarden

  • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
  • U bent gezagsdrager en woont in de gemeente Heerde.

Kosten

De dienstverlening voor jeugd- en opvoedhulp is gratis.

Aanvraag

U meldt zich voor ondersteuning bij Team Jeugd en Gezin.

Melden hulpvraag Jeugd en Gezin U heeft hiervoor DigiD nodig.

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 157Kb). Vul dit in en stuur het op naar de gemeente. U kunt de gemeente ook bellen en vragen om het formulier naar u op te sturen.

Let op: download vóór uw afspraak het gezinsplan, zodat u goed voorbereid het gesprek kunt aangaan.

Meer informatie

Jeugdwet