Opvoeden

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Team Jeugd en Gezin

  Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u daarvoor terecht bij het Team Jeugd en Gezin.

 • Consultatiebureau

  Op het consultatiebureau volgen artsen en verpleegkundigen de groei en ontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar.

 • Gezinscoaching

  Heeft u zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind of problemen binnen het gezin? Dan kunt u terecht bij een gezinscoach.

 • Jeugd- en opvoedhulp

  Loopt u tegen problemen van uw kind aan en komt u er zelf niet uit, ook niet met behulp van uw netwerk? Neem dan contact op met Team Jeugd en Gezin.

 • Zwangerschap en bevalling

  Tijdens de zwangerschap bereidt u zich voor op de komst van uw baby. In deze periode komt er echter ook veel op u en uw partner af.

 • Werk en kinderen

  Het is vaak een hele uitdaging om de opvoeding en zorg voor uw kind te combineren met werk of een studie. Soms gaat het een ten koste van het ander.

 • Scheiden en kinderen

  Of u nu getrouwd bent, samenwoont of een geregistreerd partnerschap heeft, een scheiding van uw partner heeft grote gevolgen voor u en uw kind(eren).

 • Kinderen laten meedoen

  Wij willen met het Kindpakket gezinnen ondersteunen, zodat meedoen voor alle kinderen mogelijk is.

 • Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

  Is er in jouw omgeving een gezin waar sprake is van veel herrie of ruzie? Ken je iemand van jong tot oud, die heel vaak verwondingen heeft en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft?

 • Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

 • 113 Zelfmoordpreventie

  Deze stichting wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkomen en wil suïcidale mensen, hun naasten en nabestaanden ondersteunen.