Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In de gemeente Heerde kunnen op veel plekken peuters en kleuters gebruik maken van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Wat is voor - en vroegschoolse educatie?

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel van Voor- en Vroegschoolse Educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand, vanwege kenmerken in hun omgeving, een betere start geven in groep 3 van de basisschool.

  • Voorschoolse educatie (VE) is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of kinderdagverblijf. 
  • Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Dit is primair een taak van het primair onderwijs.

Het is een mooie kans voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze krijgen extra stimulering in hun (taal) ontwikkeling en dat gebeurt op een zeer speelse manier. 

Jaarlijks wordt er in de gemeente gekeken naar de resultaten van dit aanbod. Hoeveel kinderen zijn er en hoeveel maken er gebruik van deze extra mogelijkheid van VVE en hoe gaat het met deze kinderen tot en met de overstap naar groep 3. 

Wilt u meer weten?

Bekijk dan onderstaande animatie.