Verstandelijke ontwikkeling

De verstandelijke ontwikkeling van uw kind gaat over de ontwikkeling van het denken, leren verbanden leggen, begrijpen en redeneren.

Uw rol bij de ontwikkeling van uw kind

  • Creëer een veilige basis. Zo krijgt uw kind het nodige zelfvertrouwen om de wereld te ontdekken.
  • Stimuleer uw kind op verschillende manieren. Een goede manier om uw kind nieuwe dingen aan te leren is door zijn of haar aandacht te trekken. Moedig uw kind aan wanneer iets nieuws lukt. Enthousiasme stimuleert uw kind om de wereld te ontdekken.
  • Reageer consequent. Uw kind test van alles uit en vindt het spannend om te zien hoe anderen daarop reageren. Door duidelijk te zeggen wat wel en niet kan, leert uw kind deze grenzen te accepteren.

Baby's

Uw baby reageert direct op wat het hoort en ziet. Het begrijpt steeds beter dat dingen met elkaar in verband staan. Als u reageert op huilen, geeft dit het eerste half jaar veel vertrouwen aan uw kind.

Peuters

Hoe groter kinderen worden, hoe beter ze de wereld om zich heen leren begrijpen. Het geheugen wordt beter, zodat ze dingen kunnen onthouden en oplossingen kunnen bedenken.

Uw kind kan leren doordat het geheugen zich ontwikkelt en doordat het abstracter gaat denken en informatie leert in te delen. Kinderen leren ook door te kijken naar wat de mensen om hen heen doen en dat na te doen.

Alle kinderen maken dezelfde denkontwikkeling door, maar ieder kind in een eigen tempo. Aanleg speelt hierbij een rol, maar ook de manier waarop u als ouders uw kind in alledaagse situaties in en om het huis uitdaagt om na te denken.

Basisschoolkinderen

Tijdens de basisschooltijd is uw kind de hele dag bezig met leren. Uw kind leert door dingen uit te proberen. Bij het spelen neemt het kennis op en krijgt het vaardigheden onder de knie. Natuurlijk leert uw kind ook op school veel.

Wat u als ouder kunt doen:

  • Geef uw kind de kans om veel uit te proberen.
  • Geef uitleg, informatie en antwoord op vragen.
  • Vraag uw kind om iets uit te leggen.
  • Sluit aan bij de interesses van uw kind en kijk met hen mee. Op deze wijze kunt u ook toezien of ze mogelijk minder wenselijke zaken leren (bijvoorbeeld op de computer of via de tv).

Pubers

Het brein van jongeren is in de puberteit nog volop in ontwikkeling. Tijdens het veranderingsproces is het erg onrustig en soms zelfs chaotisch in het hoofd van uw puber. Dat verklaart veel van de wisselvalligheid in het gedrag van uw kind.

De ontwikkeling van hun hersenen bepaalt ook voor een belangrijk deel het denken en gedrag van pubers. Het is verstandig om dat als ouder te weten, zodat u er in uw opvoeding rekening mee kunt houden.

Meer informatie