Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind begint al vanaf de geboorte. Kinderen zijn constant bezig met de band met hun familie, vriendjes en vriendinnetjes.

Hoe ouder uw kind wordt, hoe beter het zich kan verplaatsen in de gevoelens en opvattingen van anderen. Dit is heel belangrijk, want door dit inlevingsvermogen leert het beter omgaan met afspraken, regels en conflicten.

Baby's

Vóór de geboorte heeft u vaak al een band met uw baby. Die band wordt na de geboorte sterker. Dit heet hechting. Sommige moeders of vaders voelen niet direct een band of hebben moeite om een band met hun kind op te bouwen.

Het helpt als u veel contact maakt met uw baby, want dit vinden baby's fijn. Ze ontdekken de wereld via hun mond en later hun handen. Ze willen heel graag aangeraakt en vastgehouden worden. Knuffelen, veel praten tegen uw kind en geluiden naar elkaar maken versterkt de band tussen u en uw baby.

Peuters en basisschoolkinderen

Peuters en opgroeiende kinderen gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met anderen en hebben er plezier in dat anderen op hen reageren. Door met elkaar te spelen, leren kinderen sociale vaardigheden en hoe ze met elkaar moeten omgaan. Door contacten buitenshuis wordt uw kind ook steeds zelfstandiger en krijgt het meer zelfvertrouwen.

Peuters zijn gevoelig voor complimentjes en kopiëren veel gedrag. U bent het beste voorbeeld.

Pubers

Ook in de puberteit is de sociaal-emotionele ontwikkeling heel belangrijk, onder andere voor sociale vaardigheden en het zelfbeeld. Pubers mogen er dan al volwassen uitzien, ze worstelen vaak nog wel met hun emoties.

Pubers gaan zich meer richten op jongeren van hun eigen leeftijd en geslacht, waarmee ze zich identificeren. Voor sommige jongeren verloopt de sociale en emotionele ontwikkeling niet makkelijk. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om een houding aan te nemen, reageren emotioneel of kunnen niet goed nadenken.

Sociaal-emotionele problemen

Sommige jongeren ondervinden problemen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dat kan te maken hebben met aandoeningen zoals autisme, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. U kunt uw kind helpen door het de ruimte te geven om zelf antwoorden te zoeken.

Meer informatie