Ontwikkeling van uw kind

Uw kind ontwikkelt zich op drie gebieden: lichamelijk, sociaal-emotioneel en verstandelijk. Deze ontwikkelingen zijn nauw met elkaar verbonden, maar elk kind ontwikkelt zich anders.

  • Lichamelijke ontwikkeling

    Uw kind ontwikkelt zich normaal als het alle fasen doorloopt naar volwassenheid op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale vaardigheden, spraak en taal.

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

    De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind begint al vanaf de geboorte. Kinderen zijn constant bezig met de band met hun familie, vriendjes en vriendinnetjes.

  • Verstandelijke ontwikkeling

    De verstandelijke ontwikkeling van uw kind gaat over de ontwikkeling van het denken, leren verbanden leggen, begrijpen en redeneren.