Ondersteuning jongeren

Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. ED staat voor ‘ervaringsdeskundigen’: vrijwilligers die ondersteuning bieden aan jongeren in dezelfde situatie als waarin ze zelf ooit zaten. Denk aan verslaving, misbruik, prostitutie, misdaad, mensenhandel, onveiligheid thuis.

Team ED bestaat uit leden die in het verleden zelf ook ervaring met (jeugd)hulp hebben gehad. De ED's hebben zelf de overstap naar zelfstandigheid al gemaakt en ondersteunen jongeren vanuit hun eigen ervaring. De ED's luisteren naar je en kunnen je helpen waar nodig. Een maatje met ervaring dus.

Kun jij zo’n maatje wel gebruiken? Of wil jij zo’n maatje worden? Kijk dan op de website van Team ED voor meer informatie.

Teamed16.nl