Kinderopvang

In een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal kan uw kind volop spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Uw kind kan genieten van andere kinderen en speelmaterialen.

De omgeving is veilig en de sfeer is goed. De begeleidsters helpen uw kind om te spelen. Bijvoorbeeld met de poppen in de poppenhoek, de blokken, de auto’s of een boekje lezen of kijken.

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Uw kind kan vanaf ongeveer zes weken tot vier jaar naar een kinderopvang. Kinderdagverblijven zijn de hele dag open. U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u uw kind naar het kinderdagverblijf brengt.

Peuterspeelzalen zijn er voor alle peuters van twee tot vier jaar. Peuterspeelzalen zijn een aantal uren per dag open en bieden voor alle kinderen twee vaste dagdelen aan. In overleg kunt u uw kind ook meerdere dagdelen naar de peuterspeelzaal laten gaan.

Betrokken bij de ontwikkeling

Als ouder wordt u zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van uw kind en bij de activiteiten. U heeft contact met het kinderdagverblijf tijdens het halen en brengen van uw kind, ouderavonden en via thema- en/of koffiebijeenkomsten.

Bijzonderheden

Alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben aandacht voor een goede ontwikkeling van uw kind. Soms is het nodig om extra kansen te bieden voor een optimale ontwikkeling. Dit wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) genoemd. Een verwijzing hiervoor krijgt u via het consultatiebureau.

In de gemeente Heerde biedt KOM Kinderopvang VVE en peuterspeelzaalwerk.

Overzicht

U vindt de geregistreerde organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Meer informatie