Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Is er in jouw omgeving een gezin waar sprake is van veel herrie of ruzie? Ken je iemand van jong tot oud, die heel vaak verwondingen heeft en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft?

Een huisdier dat niet goed behandeld of verwaarloosd wordt? Of maak je je zorgen om een bepaalde situatie? Dit kunnen allemaal tekenen zijn dat het niet goed gaat in een gezin of met iemand. Dan kan het gaan om huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het is belangrijk dat je iets doet. Ook als je twijfelt. Het is beter om je zorg te uiten en hulp voor die persoon te zoeken dan om het voor je te houden.

Het gaat bij mij thuis niet goed

Iedereen is natuurlijk wel eens kwaad. Maar als iemand woede met geweld afreageert op een partner, een kind, een vriend(in), ouders of een huisdier is er echt een probleem. Dan gaat het thuis niet goed.

Voel je je thuis onveilig, omdat je ouders, partner of verzorgers vaak heftige ruzie hebben waarbij geweld wordt gebruikt? Of wordt één van hen weleens zo boos op jou, dat ze je pijn doen dan is het goed om hulp te vragen. Hoe eerder je steun zoekt/krijgt, hoe beter.

Je staat er niet alleen voor. Er zijn verschillende manieren om hulp te zoeken/te krijgen. Er zijn instanties die jou kunnen helpen en ook in jouw omgeving zijn er mensen die jou willen/kunnen helpen. Twijfel daar niet aan.

Maak jij jezelf schuldig aan huiselijk geweld?

Maak je je zorgen om jouw slachtoffer(s) of over jezelf? Veilig Thuis Noord Oost Gelderland helpt je en zorgt ook voor hulp aan jouw slachtoffer(s). Blijf er niet mee zitten, maar zoek hulp!

Directe nood?

Bel 112!

Dit is het landelijke alarmnummer van de politie. Als je vertelt wat er aan de hand is, helpt de politie jou verder. De politie is opgeleid om met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling om te gaan.

Geen directe nood?

Praat erover met iemand die je vertrouwt. Heb je te maken met geweld in jouw relatie of tegenover een kind in jouw gezin? Heb je misschien te maken met dreiging van geweld? Blijf er niet mee rondlopen!

Praten met een goede vriend, een familielid of een buurman of –vrouw is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen die jou willen/kunnen helpen dan je denkt.

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Je kunt jouw verhaal vertellen, vragen stellen en advies vragen. Dit kan anoniem. Ook zoekt de medewerker samen met jou naar (professionele) hulp als dat nodig is.

Veilig Thuis is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar via

Voor de dienstverlening via Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is geen indicatie of verwijzing nodig. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Kindertelefoon

Kinderen, die willen praten over problemen die ze thuis hebben, kunnen ook bellen of chatten met de Kindertelefoon. Het telefoonnummer is: 0800-0432.