Bijbaantjes en vakantiewerk

Jongeren willen graag wat bijverdienen om zo hun mobiele telefoon of computergames te kunnen betalen. Dit mag vanaf 13 jaar in de vorm van een bijbaantje of vakantiewerk.

Bijbaantje

Een bijbaantje is werk dat een jongere voor langere tijd uitvoert. Zwartwerken is verboden en uw kind moet een contract of arbeidsovereenkomst met een werkgever hebben. In dit contract, dat voor bepaalde of onbepaalde tijd kan gelden, staan onder andere:

  • wat uw kind verdient,
  • hoeveel uren uw kind moet werken,
  • wanneer uw kind in dienst treedt,
  • wat de opzegtermijn is.

Vakantiewerk is tijdelijk werk dat niet langer dan zes weken duurt. Uw kind krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en heeft hierbij recht op het minimumjeugdloon.

Jongeren van 13, 14 en 15 jaar mogen maximaal 12 uur per week werken. Daarbij zijn er ook regels voor werken op schooldagen en in de weekenden. Voor jongeren vanaf 16 jaar zijn deze regels minder streng en voor jongeren vanaf 18 jaar gelden de algemene arbeidsregels volgens de CAO.

Bijverdienen

Wie jonger is dan 16 jaar en thuis woont, mag onbeperkt bijverdienen. Als uw kind teveel verdient, moet u of uw kind dit doorgeven aan de Belastingdienst. Als ouder ontvangt u dan minder of geen kinderbijslag.

Hoeveel uw kind van 16 of 17 jaar mag bijverdienen, kunt u uitrekenen op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De Belastingdienst houdt belasting in op het inkomen van uw kind. Let op: scholieren betalen vaak meer belasting over hun loon dan uiteindelijk hoeft. Dit moet uw kind zelf terugvragen bij de Belastingdienst.

Bijverdienen en studiefinanciering

Studenten die studiefinanciering krijgen, mogen niet onbeperkt bijverdienen. Als jongeren teveel verdienen, moeten ze een deel van hun studiefinanciering terugbetalen en betalen voor de ov-chipkaart.

Het is dan verstandig om zo snel mogelijk de studiefinanciering stop te zetten. Hoeveel uw kind mag bijverdienen, leest u op www.duo.nl.

Minimumloon voor jongeren

In Nederland geldt vanaf 15 tot en met 22 jaar een wettelijk bruto minimumjeugdloon. Dit is een percentage van het algemeen minimumloon voor volwassenen. Hoe ouder uw kind wordt, hoe hoger dit percentage is en hoe meer het dus verdient.

Jonger dan 13 jaar?

Is uw kind jonger dan 13 jaar? Dan mag het nog niet werken. U kunt uw kind wel thuis klusjes laten doen, maar maak het niet te zwaar of te gevaarlijk. Goede klusjes zijn bijvoorbeeld stofzuigen, koken, de auto wassen, grasmaaien of de hond van de buren uitlaten. Geef uw kind daar een beetje geld voor, want van deze kleine verantwoordelijkheden worden kinderen zelfstandiger.

Meer informatie

www.nibud.nl