Opgroeien

Heeft u vragen over het opgroeien van uw kind? Klik dan op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Team Jeugd en Gezin

  Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u daarvoor terecht bij Teamr Jeugd en Gezin

 • Consultatiebureau

  Op het consultatiebureau volgen artsen en verpleegkundigen de groei en ontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar.

 • Ontwikkeling van uw kind

  Uw kind ontwikkelt zich op drie gebieden: lichamelijk, sociaal-emotioneel en verstandelijk. Deze ontwikkelingen zijn nauw met elkaar verbonden, maar elk kind ontwikkelt zich anders.

 • Kinderopvang

  In een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal kan uw kind volop spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen. Uw kind kan genieten van andere kinderen en speelmaterialen.

 • Ondersteuning jongeren

  Team ED is een project van Zorgregio Midden-IJssel/Veluwe-Oost. ED staat voor ‘ervaringsdeskundigen’: vrijwilligers die ondersteuning bieden aan jongeren in dezelfde situatie als waarin ze zelf ooit zaten. Denk aan verslaving, misbruik, prostitutie, misdaad, mensenhandel, onveiligheid thuis.

 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  In de gemeente Heerde kunnen op veel plekken peuters en kleuters gebruik maken van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

 • Bijbaantjes en vakantiewerk

  Jongeren willen graag wat bijverdienen om zo hun mobiele telefoon of computergames te kunnen betalen. Dit mag vanaf 13 jaar in de vorm van een bijbaantje of vakantiewerk.

 • Kinderen laten meedoen

  Kinderen mogen niet de dupe zijn van een laag inkomen in het gezin. Daarom zijn er een aantal manieren om kinderen te laten meedoen in de maatschappij.

 • Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

  Is er in jouw omgeving een gezin waar sprake is van veel herrie of ruzie? Ken je iemand van jong tot oud, die heel vaak verwondingen heeft en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft?

 • 113 Zelfmoordpreventie

  Deze stichting wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkomen en wil suïcidale mensen, hun naasten en nabestaanden ondersteunen.

 • Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.