Contact

Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u daarvoor terecht bij Team Jeugd en Gezin.

Openingstijden

 • STIP: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 • Hof van Cramer: donderdag van 09.00 uur tot 10.30 uur.

U kunt ons (van maandag tot en met vrijdag) telefonisch bereiken op (0578) 69 94 99. U kunt ook een e-mail sturen naar baliestip@heerde.nl.

Let op: de locaties zijn -vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus-  voorlopig alleen op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met (0578) 69 94 99.

Adressen

STIP (Steun- en informatiepunt) Hof van Cramer
Sportlaan 2H Putterweg 2d
8181 BE Heerde 8191 AZ Wapenveld

Overig

 • Advies- en meldpunt verward gedrag: (088) 933 55 00
 • Adviesraad Sociaal Domein: www.asdheerde.nl
 • PlusOV klachtenlijn (wanneer niet opgehaald op afgesproken tijd): (088) 75 876 66

Spoedhulp buiten kantoortijd

 • Alarmnummer van de politie als er gevaar is: 112
 • Huisartsenpost voor medische problemen: (0900) 333 63 33
 • Acute hulp bij psychische nood (zelfmoordpreventie): 0800-0113 of www.113.nl
 • Spoedeisende zorg voor jeugd: (0900) 99 555 99
 • Crisisdienst GGNet bij psychische problemen: (088) 93 34 400
 • Veilig thuis bij huiselijk geweld of kindermishandeling: (0800) 20 00

Onafhankelijk cliëntadviseur

Wilt u in contact komen met de onafhankelijke cliëntadviseur van Zorgbelang? Neem dan contact op met Adviespunt Zorgbelang. Zie ook Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Voor alle aanbieders is op www.zorgregiomijov.nl alle relevante informatie te vinden over de huidige raamovereenkomst Jeugd en alles omtrent de integrale inkoop vanaf 2019. Het algemene mailadres is gewijzigd naar info@zorgregiomijov.nl.